Seok Sun Sihn…

Vertaaldiensten van Vertaalbureau Koreaans Seok Sun Sihn

Vertaalgebieden: Juridisch, technisch, medisch, farmaceutisch, economie, financiën, marketing, advertentie, landbouw, voeding, literatuur, ondertitels

Beëdigde vertalingen (mw. drs. Seok Sun Sihn is beëdigd als vertaler Nederlands ↔ Koreaans bij de Rechtbank Den Haag)

  • Soort documenten: Alle soorten documenten die afgegeven zijn door een Nederlandse publieke instelling. Bijvoorbeeld: Uittreksels van Gemeentelijke Basisadministratie, uittreksels van Kamer van Koophandel en rijbewijzen (Beëdigde vertaling Nederlands naar Koreaans)
  • Vonnis, dagvaarding, verzoekschrift, exploot ter betekening, notariële akte  (Beëdigde vertaling vanuit Nederlands naar Koreaans of vanuit Koreaans naar Nederlands)
  • Douanedocumenten, medisch verklaring, betalingsbewijs, diploma, cijferlijst, enzovoort (Beëdigde vertaling vanuit Nederlands naar Koreaans of vanuit Koreaans naar Nederlands)

Beëdigde vertaling vanuit Nederlands naar Koreaans

beëdigde vertaling KoreaansBij het indienen van een Nederlands document bij een Koreaanse overheidsinstantie (i) hebt u een beëdigde vertaling naar het Koreaans nodig. Deze vertaling wordt gemaakt door een beëdigd vertaler en is voorzien van diens stempel en handtekening. (ii) In de meeste gevallen moet deze vertaling ook nog gelegaliseerd worden oftewel de vertaling moet voorzien zijn van een apostille. De beëdigde vertaling gemaakt door mw. drs. S.S. Sihn kan worden gelegaliseerd bij iedere Nederlandse rechtbank. Of een vertaling wel of niet gelegaliseerd dient te worden hangt af van de eisen gesteld door de ontvangende (Koreaanse) instantie.


 Beëdigde vertaling vanuit Koreaans naar Nederlands 

Hier gelden dezelfde regels als het bovenstaande. Een Zuid-Koreaans rijbewijs hoeft meestal niet gelegaliseerd te worden, vooral als het gaat om het omwisselen van een Koreaans rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs. In zo'n geval volstaat een beëdigde vertaling. Koreaanse documenten die ingediend zullen worden bij een Nederlandse overheid moeten voorzien zijn van een apostille. Voor de laatste bedoelde apostille kunt u terecht bij het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Vervolgens dient het document vertaald te worden door een in Nederland beëdigd vertaler Koreaans - Nederlands zoals mw. drs. Seok Sun Sihn. Heeft u nog vragen hierover? Dan kunt u ons mailen.